EN

در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری مطرح شد: بی تدبیری در ارتباط با مدیریت بحران ضرر جبران ناپذیری برای شهر و شهروندان است

جلسه ستاد مدیریت بحران شهر بیرجند با حضور اعضای ستاد در محل سالن جلسات شهرداری برگزار گردید.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ معاون خدمات شهری شهرداری اظهار داشت: مدیریت بحران از جمله مواردی هست که باید برنامه ریزی جدی برای آن صورت گیرد و آمادگی برای مقابله با بحران از اهمیت خاصی برخوردار است و همه اعضاء ستاد بحران باید از قبل برای مقابله با حوادث احتمالی برنامه ریزی کنند.
موسی میرزایی با اشاره به نقش محوری شهرداری در مدیریت بحران شهری ، هماهنگی بین بخش ها و سازمانها برای مقابله و آمادگی دربرابر سوانح و بلایا را مورد تاکید قرار داد.
معاون خدمات شهری شهرداری تصریح نمود: ارتقای سطح هماهنگی و آمادگی دستگاه های ستاد مدیریت بحران برای مواجهه با بحران احتمالی و حوادث غیر مترقبه امری مهم و ضروری است.
میرزایی با اشاره به اینکه در پی احتمال وقوع حوادث دستگاهها در آماده باش کامل باشند ، گفت: تامین امنیت،آرامش روحی و روانی شهروندان در بحران یکی از تکالیف مهم این ستاد است و بی تدبیری در ارتباط با مدیریت بحران ضرر جبران ناپذیری برای شهر و شهروندان است.
در این جلسه پیرامون کانال دفع آبهای سطحی، پیش طرح عملیاتی ورود سیلاب به جنوب شهر، طرح ارزیابی ریسک و مدیریت بحران 300 هکتاری بافت فرسوده شهر بیرجند، استفاده از تجهیزات و ماشین های دستگاههای ذیربط، سایت اسکان اضطراری مرکزی شهری بیرجند، تامین سوخت مورد نیاز ادارات و …… بحث و تبادل نظر شد.