EN

دیدار مدیرکل بهزیستی با شهردار بیرجند

دیدار مدیرکل بهزیستی استان و هیات همراه با شهردار بیرجند در جهت شناسایی و ارایه راهکارهای مورد علاقه دو طرف