EN

راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور شهردار،اعضای شورای اسلامی شهر، کارکنان شهرداری و آحاد شهروندان مرکز استان

راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، کارکنان شهرداری بیرجند و آحاد مردم شریف و ولایتمدار مرکز استان