EN

زیرسازی وآسفالت پارکینگ بازار غفاری

پارکینگ بازار روز غفاری با هدف زیباسازی و بهسازی، زیرسازی و آسفالت شد.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بیرجند هدف از این کار را بهبود کیفیت خدمات مطلوب به شهروندان بیان و اضافه کرد: محوطه پارکینگ بازار غفاری به مساحت چهار هزار و ۵۰۰ مترمربع زیرسازی و برای آسفالت گرم آماده شد.
«دلپسند» اعتبار این پروژه را با احتساب هزینه آسفالت گرم بالغ بر ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال عنوان کرد که عملیات اجرایی آن توسط سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری بیرجند انجام‌ شد و با آسفالت پارکینگ بازار روز غفاری، همه خودروهای صاحبان غرفه ها و شهروندان به پارکینگ هدایت می شود و تردد خودروهای حامل بار فقط در ساعات اولیه صبح به منظور تخلیه‌ بار امکان پذیر خواهد بود.