EN

سامان دهی اصلی ترین ورودی شهر در حال انجام است اصلی ترین ورودی شهر بیرجند ساماندهی می شود.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری با اعلام این خبر گفت: طرح ساماندهی ترافیکی ،ابنیه فنی ،اجرای عملیات فضای سبز و زیبا سازی بزرگراه شهید سلیمانی حدفاصل میدان شهید سلیمانی تا پلیس راه جاده بیرجند قاین با همکاری برخی نهاد های اجرایی و با محوریت شهرداری در حال انجام می باشد.
مهندس امیر ابراهیم زاده افزود: در این راستا ابتدا گارد ریل ها ی موجود حذف و به جای آن جدول گذاری با جدول بتنی و استاندارد بین راهی توسط حوزه عمران شهرداری انجام شد.
به گفته وی به جهت زیر ساخت های لازم در خصوص کاشت گونه های گیاهی و اجرای فضای سبز در فضای حدود 8 هکتاری محدوده مورد نظر، شهرداری با همکاری شرکت آب منطقه ای استان پیگیر مجوز حفر چاه گردید.
ابراهیم زاده ضمنا تقدیر از مساعدت و همکاری شرکت آب منطقه ای خاطر نشان کرد: مراحل حفاری و تجهیز چاه، نصب کنتور برق و سایر منصوبات با هزینه ای حدود 3 میلیارد ریال توسط شهرداری انجام پذیرفت که در حال حاضر آماده بهره برداری می باشد.
وی افزود: در راستای آبرسانی و اجرای سیستم آبیاری در سطوح مختلف پروژه، خرید لوله پلی اتیلن و اتصلات مربوطه، حفاری و اجرای لوله گذاری( به میزان حدود 5 هزار متر طول) و ساخت حوضچه ها ی مربوطه با هزینه ای بالغ بر 5 میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکی 80 درصدی در حال اجرا می باشد.
لازم به ذکر است تاکنون 9 میلیارد ریال از منابع داخلی شهرداری در این پروژه هزینه شده است.