EN

شهردار بیرجند: اعتلای کشور از دالان فرهنگ و ادب می گذرد

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ دکتر مهدی بهترین در دیدار با رئیس دانشگاه فرهنگیان استان اظهار داشت: اعتلای کشور از دالان فرهنگ و ادب می گذرد و توسعه کشور بدون پرورش و توسعه آموزش مسیر نیست.
شهردار بیرجند خاطر نشان کرد: شهرداری نهاد عمومی غیر دولتی است و ما موظفیم خدماتی در شان شهروندان به آنان ارائه دهیم و در این راستا در توسعه و حمایت از آموزش و پرورش جامعه از هیچ کمکی فروگذار نمی کنیم.
دکتر بهترین ادامه داد: در مبحث آموزش ، نهادهای متولی خدمات آموزشی و پرورشی ارائه می نمایند و شهروندان وظیفه شناس پرورش می دهند و شهروند وظیفه شناس شهرداری را در ارایه خدمات شهری یاری می دهد.
شهردار بیرجند در پایان ضمن تاکید بر قانون مداری بیان داشت: در راستای توجه جدی به اولویت های فرهنگی، رویکرد شهرداری با آموزش و پرورش رویکرد تعاملی با تاکید بر قانون مداری است.