EN

شهردار بیرجند: موضع شهرداری بیرجند درباره اراضی پادگان شهر التزام به قانون است

به گزارش مدیریت ارتباطات واموربین الملل شهرداری بیرجند؛ دکتر مهدی بهترین در جلسه شورای اسلامی شهر اظهار داشت : موضع شهرداری در خصوص آزادسازی و تعیین تکلیف اراضی پادگان بیرجند التزام به قانون است و هیچگونه سلیقه شخصی مدنظر نیست لذا باید قانون اجرا و از حقوق مردم دفاع شود.
شهردار بیرجند با بیان اینکه موضع شهرداری التزام به قانون است و سلیقه شخصی در آن جای ندارد، گفت: نظر مقام معظم رهبری به طور جدی باید در این باره اجرا شود.
وی تصریح کرد: از آن جایی که توافق سال ۹۲ بدون حضور نماینده شهرداری و شورا انجام شده معضل فعلی به وجود آمده و راه حل آن در شورا نمی‌باشد.
بهترین همچنین درباره حق السهم شهرداری از زمین‌های محدوده معبر فرزان خاطر نشان کرد: راه و شهرسازی لازم است اقدامات لازم را در اراضی مربوط به بافت فرسوده انجام دهد و حق السهم شهرداری باید از زمین‌های تجاری دو طرف معبر فرزان پرداخت شود.
شهردار بیرجند در ادامه این جلسه از راهنمایی و رانندگی استان هم خواست در راستای ایجاد میدان اجتماعات و درخواست عموم شهروندان نسبت به انتقال ساختمان مجموعه خود اقدام و شهرداری نیز در تسهیل این امر تعامل لازم را خواهد داشت.