EN

صدور 1071 پروانه ساختمانی برای سایت صنوف آلاینده بیرجند

شهردار بیرجند از صدور هزار و 71 فقره پروانه ساختمانی و 16 فقره پایان کار برای سایت صنوف آلاینده بیرجند خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ دکتر بهترین در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور استاندار خراسان جنوبی برگزار شد اظهار کرد: اراضی متعلق به شهرداری در سایت صنوف آلاینده حدود ۱۴ هکتار است که ۳۵۳ قطعه زمین در این اراضی قرار می گیرد.

 

شهردار بیرجند با بیان اینکه مجموع زمین های سایت صنوف آلاینده اعم از راه و شهرسازی و شهرداری ۲ هزار و ۶۷ قطعه زمین است، افزود: از ۳۵۳ قطعه زمین متعلق به شهرداری تاکنون ۲۲۰ فقره قرارداد منعقد شده است.

دکتر بهترین از صدور هزار و ۷۱ فقره پروانه ساختمانی و ۱۶ فقره پایان کار برای سایت صنوف آلاینده بیرجند خبر داد و گفت: در اراضی متعلق به شهرداری ۷۶ فقره پروانه ساختمانی صادر شده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۷۲ فقره پروانه ساختمانی برای واحدهای مصنوعات فلزی، ۴۴ فقره برای واحدهای صافکاری، ۵۵ فقره برای مصالح ساختمانی و ۲۹ فقره برای تعمیرکاران صادر شده است.

شهردار بیرجند با بیان اینکه برخی از  صنوف مانند تعمیرگاه ها و صافکار ها کمترین میزان در خواست انتقال را دارند، تصریح کرد: در برخی از صنوف  که مردم از آن ناراضی هستند مثل صافکارها و تعمیرگاه ها که باید منتقل شوند کمترین میزان درخواست انتقال را داشته ایم و در مصالح فروشی ها و مصنوعات فلزی بیشترین انتقال را داشته ایم.

وی در پایان درخواست کرد: خیابان های عدل، شهید مصطفی خمینی، شهید فهمیده باید تخلیه شوند تا انتظارات مردم برای انتقال صنوف آلاینده برآورده شود تارضایت مندی بیشتر مردم حاصل شود.