EN

عملیات پیاده روسازی و موزاییک فرش بلوار جوادیه

به گزارش مدیریت ارتباطات واموربین الملل شهرداری بیرجند؛ عملیات پیاده روسازی و موزاییک فرش بلوار جوادیه حدفاصل موسی بن جعفر(ع) تا چهارراه جوادیه، اقدام مشترک اداره کل راه و شهرسازی استان و شهرداری بیرجند در حوزه بازآفرینی شهری در راستای بهسازی معابر شهری در دولاین در حال انجام می باشد.