EN

فرآیند ارسال سیستمی پرونده های کمیسیون ماده 5 بررسی شد

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ در راستای جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان جلسه بررسی سیستمی کردن پرونده های کمیسیون ماده 5 برگزار و تعریف گزارش کار سیستمی اجرایی می گردد.