EN

مجتمع فوریت های خدمات اجتماعی شهرداری شبانه روزی می شود

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ دکتر مهدی بهترین بر شبانه روزی نمودن مجتمع فوریت های خدمات اجتماعی شهرداری بیرجند تاکید نمود.
شهردار بیرجند در بازدید از مجتمع فوریت‌های خدمات اجتماعی شهرداری اظهار داشت: با توجه به آغاز فصل سرما و تشدید آسیب های اجتماعی در این فصل، تمهیدات لازم جهت شبانه روزی مجتمع و راه اندازی گرمخانه اندیشیده شود.
دکتر بهترین ادامه داد: با توجه به ظرفیت این مجتمع، شبانه روزی شدن و راه اندازی گرمخانه مجتمع جهت پذیرش و ارائه خدمات به آسیب دیدگان اجتماعی و افراد بی خانمان یک نیاز جدی و مهم است.
در پایان این بازدید شهردار بیرجند دستورات لازم را در راستای شبانه روزی نمودن مجتمع فوریت های خدمات اجتماعی شهرداری صادر نمود.
لازم به ذکر است مجتمع فوریت‌های خدمات اجتماعی شهرداری بیرجند برای افراد آسیب پذیر اجتماع در دو طبقه با ۱۲ اتاق احداث شد و با ایجاد زیرساخت‌های لازم نظیر تخت، حمام، آشپزخانه، اتاق پزشک و مددکاری پس از شناسایی افراد روزانه ۲ وعده غذای گرم را به جامعه هدف در کنار خدمات بهداشتی ارایه می کند.