EN

مراسم استقبال از پیکر ۴ شهید گمنام در فرودگاه بیرجند

حضور شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر در مراسم استقبال از پیکر 4 شهید گمنام در فرودگاه بیرجند،