EN

نشست مشترک رئیس سازمان بسیج سازندگی استان با سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع

نشست مشترک رئیس سازمان بسیج سازندگی استان با سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع و مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ این نشست با توجه به علاقه مندی سازمان بسیج سازندگی و شهرداری در حمایت از کسب و کارهای کوچک و راهبران شغلی و سرمایه گذاری و حمایت از افراد مذکور برگزار شد.