EN

چهارچوب اصلی مدیریت شهری خدمت به شهروندان و پیشرفت شهر است

شهردار بیرجند گفت : چهار چوب اصلی ما در مدیریت شهری خدمت به شهروندان و پیشرفت شهر است.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ دکتر مهدی بهترین در دیدار با مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی اظهار داشت: مدیریت شهری کار چند جانبه ای است که مختص به شورای اسلامی شهر و شهرداری نیست و همه نهادها از جمله اوقاف در این امر دخیل هستند.
شهردار بیرجند افزود: تعامل، هم‌افزایی و همراهی بین شهرداری و اداره اوقاف و امور خیریه در راستای پیشرفت شهر بیرجند و خدمت به شهروندان گام اساسی و سازنده می باشد .
دکتر بهترین حرکت های رو به جلو اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی را ستود و گفت: شهرداری بیرجند آماده همه گونه همکاری به منظور بهره مندی از ظرفیت های حوزه وقف در بیرجند است.
وی تاکید کرد: ظرفیت های مطلوبی در حوزه وقف وجود دارد که می توان از آن در جهت ارتقاء شاخص های فرهنگی و اجتماعی و عمران شهری بهره گرفت.
شهردار بیرجند بر لزوم همکاری هرچه بیشتر این دو نهاد با هدف ارتقاء رفاه شهروندان و رشد و پویایی شهر تاکید کرد و تصریح نمود: توسعه و پیشرفته شهری با همبستگی همکاری تمامی نهادهای خدمات رسان امکان پذیر است و می توان با مشارکت دستگاه ها شاهد اجرای بهتر و سریعتر پروژه ها در شهر باشیم.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی هم گفت: اوقاف و امور خیریه آماده همکاری با شهرداری بیرجند در جهت عمران و آبادانی شهری است