EN

کلیپ اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در محل فرهنگسرای شهرداری بیرجند به مناسبت ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران