EN

بازدید شهردار از بازار بیرجند در آغاز سال نو و بررسی مشکلات بازاریان

بازدید شهردار از بازار بیرجند در آغاز سال نو و بررسی مشکلات بازاریان