EN

حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند در مراسم تشییع جنازه پیکر مطهر شهید ایمان یوسفی

حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند در مراسم تشییع جنازه پیکر مطهر شهید ایمان یوسفی