EN

دیدار شهردار، رئیس شورای شهر و مدیرکل بنیاد شهید با جانباز قطع نخاع

دیدار شهردار، رئیس شورای شهر و مدیرکل بنیاد شهید با جانباز قطع نخاع