EN

دیدار فرمانده یگان ویژه استان خراسان جنوبی و هیات همراه با شهردار بیرجند

دیدار فرمانده یگان ویژه استان خراسان جنوبی و هیات همراه با شهردار بیرجند