EN

مراسم سومین روز شهادت ایثارگرانه آتش نشان فداکار سعید ترابی با حضور مردم شهید پرور و مسئولین استانی و شهرداری بیرجند برگزار شد

مراسم سومین روز شهادت ایثارگرانه آتش نشان فداکار سعید ترابی با حضور مردم شهید پرور و مسئولین استانی و شهرداری بیرجند برگزار شد