EN

آزمون آمادگی جسمانی برای جذب آتش نشانی

این آزمون به استناد مجوز شماره 52845 سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور ، توسط دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی در سالن ورزشی سرحدی بیرجند برگزار شد.

 

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند در این باره گفت: تعداد 49 نفر در آزمون آمادگی جسمانی جهت جذب آتش نشانی های استان شرکت کردند.

مهندس میرزایی افزود: این آزمون در 9 آیتم برگزار گردید که 8 نفر سهمیه سازمان آتش نشانی بیرجند و الباقی طبق سهمیه آتش نشانی شهرهای استان جذب خواهند شد.