EN

آغاز فاز اجرایی طرح تفکیک زباله از مهرشهر

معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند گفت: با توجه به گستردگی شهر بیرجند، طرح تفکیک زباله به صورت محله به محله انجام می شود.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مهندس همایون شاکری اذعان داشت: در راستای انجام طرح تفکیک زباله، کار فرهنگ سازی و آموزش چهره به چهره در محله مهرشهر آغاز گردیده است.

وی ادامه داد: فرهنگ یاران شرکت طرف قرارداد و مجری طرح، نسبت به آموزش و نحوه عملکرد در موضوع تفکیک پسماندهای خانگی خشک و تر به صورت خانه به خانه اقدام می نمایند و به زودی در این منطقه، طرح وارد فاز اجرایی خواهد گردید.

معاون خدمات شهری یادآور شد: یکی از اولویت های شهرداری و حوزه معاونت خدمات شهری در سال جدید مدیریت پسماندها است که در راستای حفاظت از محیط زیست در دستور کار قرار دارد.

شاکری با اشاره به تغییر الگوی مصرف برای تولید کمتر پسماند و تفکیک زباله از مبدا خاطر نشان کرد: قبل از توجه به موضوع تفکیک پسماند باید به تغییر نوع مصرف و رفتارهای روزمره در زندگی توجه شود تا بدانیم چگونه کمتر پسماند تولید کنیم و بعد از آن به دنبال فرهنگ سازی در راستای تفکیک زباله از مبدا باشیم.

وی خاطر نشان کرد: در راستای افزایش فرهنگ عمومی، یک باب غرفه در پارک نشاط ایجاد و نسبت به توزیع بروشور و آموزش عمومی شهروندان اقدام می گردد که در صورت نیاز به آموزش، شهروندان می توانند به غرفه مزبور مراجعه نمایند.