EN

آموزش 5984 نفر ساعت در شهرداری بیرجند

مسئول واحد آموزش شهرداری بیرجند گفت: 5984 نفر ساعت آموزش در سه ماهه سوم سال جاری برای پرسنل شهرداری بیرجند متناسب و مرتبط با شرایط شغلی توسط واحد آموزش برنامه ریزی و اجرا گردیده است.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مهندس زهره افراخته اذعان داشت: در پاییز سال جاری با برنامه ریزی این واحد و هماهنگی معاونت توسعه و منابع انسانی شهرداری و با به حداقل رساندن هزینه های آموزش، موفق به 7444 نفر ساعت آموزش جهت کلیه پرسنل شهرداری های استان شدیم.

وی با تشکر از همکاری دفتر امور شهری استانداری خراسان جنوبی اضافه کرد: این دوره ها با هدف افزایش توانمندی علمی کارکنان شهرداریها، ضرورت آموزش های کاربردی و تخصصی ضمن خدمت و متناسب با وظایف کارکنان برگزار شده است.

وی عنوان کرد: آموزش افراد در ضمن خدمت برای تقویت مهارتها و دانش کارمندان به منظور بهبود کیفیت عملکرد آن ها انجام می گیرد. نیازهای کارمندان با گذشت زمان و پیشرفت در حرفه ی خود تغییر خواهد کرد و زمانی که سازمان برای افزایش دانش و مهارت کارمندان خود سرمایه گذاری می کند، این سرمایه گذاری در قالب کارمندان ماهرتر با بازدهی بیشتر به سازمان باز خواهد گشت.

مسئول آموزش شهرداری بیرجند ادامه داد: آموزش منابع انسانی نقش مستقیمی در بهره وری کارمندان ایفا می کند و اطلاعات کارکنان در زمینه ی تکنولوژی به روز می شود. یکی از اهداف آموزش حذف نقطه ضعف ها و تقویت مهارتهای کاری و از میان برداشتن موانع درون سازمانی و تشویق افراد به کار تیمی و یادگیری از همدیگر است.

افراخته خاطر نشان کرد: برنامه ریزی آموزشی برای بهبود عملکرد کیفی و کمی کارکنان و مدیران در دستور کار واحد آموزش شهرداری بیرجند قرار دارد.

وی از برگزاری دوره های آموزش محیط زیست شهری، گزارش نویسی و حفظ امور مربوط به صحنه حریق و حوادث، آشنایی با قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه، حجاب و عفاف و گزارش نویسی در مراجع قضایی در مهر ماه جاری با شرکت 2176 نفر ساعت در کل استان و 800 نفر ساعت در شهرداری بیرجند خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی آسیب شناسی اجتماعی در شهر و مهارت های زندگی در آبان ماه 97 افزود: این دوره ها با حضور 1832 نفر ساعت در کل استان و 1560 نفر ساعت در شهرداری بیرجند برگزار گردید.

افراخته یادآور شد: دوره های قانون کار و تامین اجتماعی، اصول و مبانی روش های آبیاری فضای سبز، موارد مخدر و پیامدهای سوء آن (ویژه شهرداران استان و معاونین، پرسنل شهرداری بیرجند و نیروهای شرکتی) نیز با حضور 3828 نفر ساعت از کل استان و 2952 نفر ساعت در شهرداری بیرجند و در آذرماه برگزار شد.