EN

آیلند بلوار شهدای عبادی زیباسازی می شود

زیباسازی آیلند بلوار شهدای عبادی در حال اجرا می باشد.

 

معاون امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شهرداری بیرجند با بیان این مطلب گفت: فاز یک این پروژه، میدان ابن حسام تا ایستگاه آتش نشانی معصومیه را شامل می شود.

مهندس علی عدل با اشاره به اجرای 940 متر جدول کشی در یک سمت این بلوار اظهار داشت: اقدامات انجام شده در این بلوار شامل موزائیک فرش و جدول کشی با جداول سنگی می باشد که مبلغ 310 میلیون تومان جهت انجام آن هزینه شده است.

لازم به ذکر است پیمانکار اجرایی عملیات مذکور سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری می و مدت زمان انجام عملیات 60 روز پیش بینی شده است.