EN

اتاق فکر درحوزه شهری بیرجند ایجاد می شود

شهرداربیرجند گفت : برای نخستین بار اتاق فکر درحوزه شهری این شهر ایجاد می شود .

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند ؛ مهندس محمد علی جاوید روز یکشنبه افزود : دراین اتاق، نخبگان دانشگاهی ، خبرنگاران شهری و برخی مدیران شهری عضویت دارند .

وی اظهار داشت : طرح ایده ، برنامه ریزی شهری، تصمیم گیری با بهره گیری از ظرفیت نخبگان دراین طرح دنبال می شود .

شهرداربیرجند گفت : توسعه زیرساخت های شهری ، ایجاد فضایی پرنشاط و ارتباط متقابل میان مدیریت شهری و نخبگان از جمله اهداف اتاق فکر حوزه شهری است .

وی افزود : ترسیم چشم انداز ، راهبردهای استراتژیک ، فراهم کردن بستر لازم برای بهره گیری از اندیشه و نظر نخبگان از جمله اهداف راه اندازی اتاق فکر بیرجند است .

جاوید تصریح کرد : در اتاق فکر، کارگروه های ویژه ای تشکیل می شود تا پس از طبقه بندی موضوعات مختلف برای اجرایی شدن در اختیار زیر مجموعه شهرداری قرار گیرد .

وی افزود: نشست های اتاق فکر هرماه با حضور مدیران مربوطه برگزار می شود .

وی بیان کرد: کسانی که فکر می کنند در این زمینه می توانند همراهی با شهرداری داشته باشند با حضور در مدیریت ارتباطات و امور بین الملل فرم همکاری را تکمیل نمایند.