EN

اختصاص قبر رایگان جهت متوفیان اهداء عضو

رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری بیرجند گفت: هزینه خدمات و قبر به متوفیان اهداء عضو به صورت رایگان می باشد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مهندس محمد محمدزاده از اختصاص قبر رایگان جهت متوفیان بلاصاحب با تایید شهرداری خبر داد و اذعان داشت: والدین شهدا و جانبازان بالای 25 درصد نیز قبر رایگان دریافت می کنند.

وی اضافه کرد: از متقاضیانی که تحت حمایت سازمان های حمایتی اعم از کمیته امداد و بهزیستی می باشند 50 درصد خدمات ارائه شده دریافت می گردد.

وی با اشاره به اینکه بیشترین علت فوت در بیرجند، ایست قلبی تنفسی می باشد اظهار داشت: تعداد 746 نفر در 6 ماهه اول سال جاری فوت شده اند که در مقایسه با 713 نفر متوفی سال گذشته، 6/4 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان مدیریت آرامستانها ادامه داد: از تعداد 746 نفر متوفی 6 ماه نخست سال جاری در بیرجند، 443 نفر مذکر و 303 نفر مونث بوده اند.

محمد زاده آمار تفکیک جنسیتی فوت شدگان 6 ماه اول سال گذشته را 393 نفر مذکر و 320 نفر مونث عنوان کرد.

وی کمترین میزان فوت شدگان را در گروه سنی زیر 20 سال ذکر کرد و یادآور شد: بیشترین افراد فوت شده در بیرجند نیز مربوط به گروه سنی بالای 50 سال می باشند.

وی با اشاره به اینکه قبوری که توسط سازمان مدیریت آرامستان ها به شهروندان واگذار می شود دوطبقه می باشد خاطر نشان کرد: در آرامستان قدیم و در میان قبور تحت اختیار شهروندان، قبرهای یک طبقه نیز وجود دارد.