EN

استفاده از پساب در بحران آبی یک فرصت تلقی می شود

شهردار بیرجند گفت: استفاده از پساب فاضلاب برای آبیاری فضای سبز در بحران بی‌آبی یک فرصت است.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، محمد علی جاوید روز جاری در جلسه مشترکی با آب منطقه ای با موضوع کارشناسی تامین آب فضای سبز شهری از پساب فاضلاب بیرجند اظهار داشت: پساب و فاضلاب شهرها که تهدید زیست محیطی به شمار می رود می تواند با یک برنامه اجرایی به فرصت تبدیل شود.

وی افزود: بخشی از کار پیش رو در این زمینه، فضای سبز موجود می باشد که باید حفظ گردد و در حال حاضر آبیاری آن از طریق چاه ها و آب شرب فراهم می گردد.

شهردار بیرجند اذعان داشت: حال برای توسعه فضای سبز شهری می توانیم از پساب فاضلاب جهت آبیاری استفاده کنیم که به دو روش استفاده از سیستم های لوکال و تصفیه شده قابل اجرا می باشد.

جاوید در ادامه اهداف و دستاوردهای تهیه طرح انتقال پساب را شامل امکان ایجاد فضای سبز استاندارد در شمال شهر، افزایش مساحت کل و به استاندارد رسیدن سرانه فضای سبز شهر بیرجند، جلوگیری از گسترش بافت های ناکارآمد و توسعه فضای سبز رینگ شهر در جهت ایجاد بادشکن و کاهش آلودگی های بصری در سایت پردازش پسماند و … بیان کرد.

وی تصریح کرد: از پتانسیل های اجرای این طرح می توان به انتقال پساب با کیفیت مناسب از تصفیه خانه جدید فاضلاب بیرجند، عدم نیاز به حفر چاه جهت برداشت آب برای ایجاد فضای سبز مهرشهر و قسمت اعظم کمربند سبز و قرار گیری شبکه انتقال پساب در مجاورت مخزن احداثی جمع آوری روان آبهای شهری شاره کرد.

شهردار بیرجند فضای سبز موجود در شهر بیرجند را 265.56 هکتار و مساحت فضای سبز طرح تفصیلی را 374.95 هکتار عنوان کرد و افزود: گونه های کاشت کمربند سبز بیرجند شامل کاج تهران، اقاقیای معمولی، زیتون تلخ، توت، انار، آتریپلکس و ارغوان می باشد.

جاوید تعداد اشجار مورد نیاز در این طرح را 14048 اصله و شامل خرزهره، ارغوان، بادام، سنجد تزیینی، زیتون خوراکی، عناب بذری و … دانست.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار داشت: امکان تامین آب مورد نیاز آبیاری فضای سبز با تاکید بر پساب امکان پذیر می باشد.

احمد قندهاری اظهار داشت: شبکه آب شربی که در این شرایط بحران بی آبی با سختی فراوان به دست می آید می بایست حذف شود و امکان استفاده از پساب فاضلاب به تناسب افزایش یابد تا فاضلاب نه به عنوان یک پساب دورریختنی بلکه به عنوان یک منبع تجدید پذیر تلقی گردد.

گفتنی است در پایان این جلسه مقرر شد پس از بازدیدی در پایان این هفته از وضعیت فضای سبز موجود، هر چه زودتر نتیجه اقدامات مشترک شهرداری و آب منطقه ای در زمینه تفاهم نامه استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز گزارش می شود تا شاهد توفیقات بیشتری در این زمینه باشیم.