EN

استقبال مردمی از المان ویژه شب یلدا

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند ، المان ویژه شب یلدا با نام  ” اتشونی شو چله ” با ایده خانه های قدیمی و سنتی و نشان دادن گوشه ای از مراسم شب یلدا در شهر بیرجند توسط سازمان اجرا گردید .

 

این طرح ویژه که در خیابان مدرس نصب گردید یادآور حس و حال شبهای بلند یلدا در خانه های قدیمی بود که بسیار مورد توجه و استقبال مردمی قرار گرفت و این خود باعث امیدواری است که علاقه و سلیقه مردم نسبت به طرح های سنتی و آیین های قدیمی همچنان استمرار دارد .

لازم به ذکر است این المان ویژه با استفاده از مصالح طبیعی چون خشت و کاه گل و اهن آلات بازیافتی در کارگاه زیباسازی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری با هزینه اندک توسط نیروهای این سازمان اجرا گردیده است .