EN

افتتاح تاکسی بیسیم 3160 ویژه بانوان در بیرجند

 

شهردار بیرجند عنوان کرد: با توجه به اینکه بخش عظیمی از ترددهای شهری توسط بانوان به صورت روزمره انجام می‌شود  این نیاز احساس شد تا امکانات بهتری در حوزه حمل و نقل عمومی برای امنیت از بانوان صورت گیرد.

 

روز دوشنبه 21 فروردین با همکاری سازمان تاکسی رانی بیرجند شبکه تاکسی بیسیم  3160 ویژه بانوان راه اندازی شد.

دکترمدیح تصریح کرد: با راه اندازی این شبکه به طور مستقیم  در بیرجند برای  10نفر از بانوان شغل ایجاد شد.

وی هدف از راه اندازی شبکه تاکسی بیسیم ویژه بانوان را فراهم کردن زمینه فعالیت بانوان به عنوان راننده  تاکسی درون شهری برای رفاه و امنیت این قشر دانست  و افزود: بانوان علاقمند می توانند برای اشتغال در این شبکه به دفتر آن واقع در بازار روز پاسداران بیرجند مراجعه کنند.

دباغ پور مسئول شبکه تاکسی بیسیم بانوان هم عنوان کرد: شبکه تاکسی رانی بانوان مجوز 50 تاکسی را گرفته است ولی اکنون 10 تاکسی فعال است و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد. وی افزود:  تامین سرمایه گذاری این شبکه  25 میلیون تومان بوده که از  بخش خصوصی تهیه شده است.

دباغ پور با بیان اینکه هدف از این کار احساس امنیت برای قشر بانوان است افزود: تاکسی بیسیم بانوان علاوه بر اشتغال برای این قشر باعث جذب گردشگر خانم هم خواهد شد که استان و شهر ما را هدف سفر خود انتخاب کرده اند.

شایان ذکر است این شبکه تاکسی بیسیم از ساعت 6 و نیم تا 22شب فعال است و شهروندان می توانند با شماره 3160  تماس بگیرند.