EN

ایجاد میدان مرکزی میوه و تره بار در بیرجند

شهردار بیرجند از ایجاد میدان مرکزی میوه و تره بار در این شهر با توجه به مکاتبه مرجع قضایی در باب صیانت از حقوق عامه، خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، مهندس محمد علی جاوید در جلسه ای که به این منظور و با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط برگزار شد اظهار داشت: سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری با هدف مدیریت ایجاد، توسعه، بهره برداری و نگهداری میادین مرکزی میوه و تره بار و نظارت بر عملکرد آنها و سایر دستگاههای مربوطه، در نظر گرفتن قانون بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید کنندگان کوچک و متوسط استانی و شهرستانی و بررسی وضعیت بازار روزهای شهرداری و وضعیت معیشت عموم شهروندان می بایست اقدامات لازم در باب ایجاد میدان  مرکزی میوه و تره بار را انجام دهند.

به گفته وی این اقدام با هدف کنترل و کاهش قیمت میوه و تره بار شهر بیرجند و با تعداد غرفه مورد نیاز که از سوی شهرداری معین می شود انجام و گزارش مربوطه به مراجع ذیربط ارسال می گردد.

لازم به ذکر است غرفه های جدید الاحداث بعداً به عنوان روز بازار واگذار خواهد شد.