EN

با هدف بررسی مشکلات مردم صورت گرفت دیدار مردمی مدیران شهری با اهالی معصومیه

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ معاون شهرسازی و معماری شهردار بیرجند به همراه مدیر حراست، شهردار منطقه دو و مسئول واحد حقوقی شهرداری در جلسه ای که به درخواست ساکنین خیابان معصومیه در محل مسجد الغدیر تشکیل شد بعد از نماز ظهر پاسخگوی مشکلات مطروحه از سوی شهروندان شدند.

 

معاون شهرسازی و معماری شهردار بیرجند در حاشیه این نشست گفت: به درخواست ساکنین این منطقه الحاق طرح تفکیکی 5/22 هکتاری واقع در این منطقه به محدوده شهری می باشد که شهرداری بیرجند با بررسی پرونده قدیمی مربوط به سال 1354 امور فنی مربوط به طرح شامل تهیه فایل اتوکدی و محاسبه سطوح مسکونی، خدماتی و معابر را انجام داده است.

دکتر حمید فخیم زاده با اشاره به 482 قطعه زمین واقع در این طرح اظهار داشت: این طرح تفکیکی در حریم شهر و خارج از محدوده شهری تهیه شده و در سال 54 پاسخ گرفته است لیکن تاکنون به شهر الحاق نشده است.

وی با اشاره اینکه مالکین سند ششدانگ داشته و تقاضای الحاق به محدوده شهری را دارند ادامه داد: به لحاظ حقوقی و بر اساس قانون برای تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها افراد می بایست تا 20 درصد اراضی را برای تامین اراضی واقع در طرح ها به شهرداریها واگذار کنند.

وی عنوان کرد: تمامی مالکین باید درخواست ورود به محدوده ی شهری را به شهرداری داده باشند که با توجه به تعدد مالکین که بالغ بر 400 نفر هستند تاکنون این اجماع ایجاد نشده است.

معاون شهرسازی و معماری با اشاره به مباحث فنی این محدوده اضافه کرد: طرح جامع شهری در حال بازنگری می باشد و افزایش محدوده کاربری شهر بر اساس پیش بینی های جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی صورت می پذیرد که بررسی این محدوده از نظر نهادهای ذیربط موازی کاری محسوب شده و ترجیح داده می شود مساله ورود به محدوده شهری این اراضی هم در قالب بازنگری طرح جامع بررسی گردد.

فخیم زاده یادآور شد: شهرداری و شورای اسلامی شهر بیرجند با بحث حقوقی ورود این اراضی به محدوده شهر موافقند و با درخواست اکثریت مالکینی که فعلا در دسترس می باشند موضوع را برای بررسی ارجاع خواهند داد لیکن به لحاظ فنی، شهرداری و شورا تنها جزئی از سیستم تصمیم گیری هستند که قاعدتا تمام تلاش خود را برای دفاع از حقوق شهروندان انجام خواهند داد.