EN

برنامه ریزی کمیته زیباسازی در راستای رفع نازیبایی های شهری

حفظ سیمای بصری شهر به لحاظ اهمیت فراوان در زیباسازی شهری همواره به عنوان یکی از موارد تاثیر گذار مورد توجه هر بیننده ای واقع می گردد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ شهردار بیرجنددر جلسه کمیته زیباسازی شهرداری تصریح کرد : : این کمیته می بایست با شناسایی مسائل مربوط به نازیبایی معابر شهر، جهت برطرف کردن آن‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای زیبا سازی منظر شهری برنامه ریزی‌هایی را انجام دهد.

مهندس محمد علی جاوید اظهار داشت: اقداماتی که در شهر در راستای زیباسازی در حال شکل گرفتن است کافی نیست و باید در توسعه این فعالیت ها همت گماریم.

وی ضمن تاکید بر تحول چشمگیر در زیباسازی شهری افزود:  مطالعه و تنظیم ضوابط در امر زیباسازی نظیر رنگ‌آمیزی، نورپردازی، مبلمان شهری، تبلیغات محیطی، نصب المان‌های شهری، ساماندهی بلوار‌ها و میادین، معماری شهری و ارائه برنامه‌های علمی برای ارتقای کیفیت خیابان ها از وظایف اصلی شهرداری و این کمیته می باشد.

جاوید همچنین  بهسازی اماکن مختلف ، تهیه شرح وظایف مدون ، رهنمون نمودن چهره شهر به سمت آرمان مطلوب ،  استفاده از المان های مناسب در ورودی های شهر ، نورپردازی مناسب ، ساماندهی تابلوهای شهری و رفع نازیبایی های شهری را از برنامه های  اصلی این کمیته عنوان نمود.

شهردار بیرجند همچنین برای حصول نتایج بهتر برگزاری جلسات متعدد را از ضروریات دانست.