EN

برگزاری نخستین کارگاه آموزش آتش نشانی به نیروهای فضای سبز

یکی از اهداف سازمان پارکها و فضای سبز افزایش سطح آگاهی نیروهای فضای سبز با مخاطراتی است که در کار با آن مواجه می شوند .

 

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند با بیان این مطلب گفت : در همین راستا با همکاری سازمان آتش نشانی شهرداری دوره آموزش آتش نشانی جهت نیروهای باغبان ، آبیار و پارکبان فضای سبز به صورت کارگاهی برگزار گردید . نخستین جلسه این کارگاه در روز شنبه مورخ 31/4/96 با حضور 20 تن از نیروهای ناحیه 2 فضای سبز در محل پارک توحید برگزار شد . در این کارگاه نیروها با انواع آتش سوزی براساس منبع آتش ( برق روغن کپسول گاز و… ) ، انواع کپسول های آتش نشانی و کاربرد هر یک از آنها آشنا شدند و در نهایت نحوه اطفای حریق با کپسول های آتش نشانی به صورت عملی به آنها آموزش داده شد .

مهندس انصاری در ادامه یادآور شد :  هدف از برگزاری این دوره ها اقدام عاجل نیروها در مواجه با آتش است زیرا خسارات ناشی از آتش سوزی به فضای سبز جبران ناپذیر است .

وی همچنین اذغان کرد :این دوره در 3 جلسه دیگر جهت نیروهای نواحی دیگر  فضای سبز برگزار میگردد .