EN

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت زندگی ویژه بانوان شاغل شهرداری بیرجند

کارگاه آموزشی مهارت زندگی با محوریت تحکیم بنیان خانواده و منزلت زن مسلمان، ویژه بانوان شاغل شهرداری بیرجند برگزار شد.

 

در این دوره آموزشی که به مدت چهار روز برگزار گردید؛ روشهای تربیت فرزندان و نحوه تربیت فرزند جهت ورود به جامعه، راهکارهای صحیح استفاده از تکنولوژی های جدید ودنیای مجازی، شیوه های ارتباطی صحیح با همسر و فرزندان، آشنایی بانوان با آسیبهای اجتماعی که در کمین خانواده است و روشهای صحیح زندگی اسلامی آموزش داده شد.

مدرس این دوره آموزشی در این کارگاه به بیان مهم ترین مهارت‌های ارتباطی در روابط اجتماعی و فردی پرداخت.

دکتر فرشته اسدزاده افزود: این مهارت ها عبارتند از ارتباط کلامی و غیر کلامی مؤثر، ابراز وجود، غلبه بر کمرویی، گوش دادن مؤثر و درک احساسات دیگران، نه گفتن به خواسته‌های نامعقول دیگران، سؤال کردن، استفاده از روشهای مناسب برای برقراری ارتباط، و مشارکت با دیگران، دوستیابی و نگهداری دوستان، برقراری روابط صمیمی با دیگران، بیان واضح و روشن تفکرات، درک دیگران، احترام به افراد با دیدگاه‌ها، نژاد و مذاهب گوناگون.

وی در این کارگاه در طول برگزاری کارگاه نیز به پرسش های حاضران درباره مشکلات در نحوه برقراری ارتباط پاسخ داد.