EN

بی طرفی و نقد منصفانه در اولویت نخست رسانه های خراسان جنوبی باشد/ حمایت شهرداری از رسانه های محلی

شهرداربیرجند گفت : بی طرفی ، شفافیت و نقد منصفانه باید سرلوحه و اولویت نخست رسانه های فعال در خراسان جنوبی باشد .


به گزارش مدیریت ارتباطات واموربین الملل شهرداری بیرجند ؛ محمد علی جاوید روزشنبه به خبرنگاران افزود : رسانه ها از جمله خبرگزاری ها و مطبوعات نقش مهمی در هدایت جامعه شهری و ارتقاء شاخص های شهری دارند .
وی اظهار داشت : آگاه سازی شهروندان ، تغییر عادت ها و روش ها و ارتقاء بینش ها در مناطقی همچون خراسان جنوبی و شهربیرجند با توجه به اینکه اخبار در این مناطق زودتر انعکاس می یابد تاثیر بسیار خاصی در جامعه خواهد داشت .
شهرداربیرجند با اشاره به اینکه در مجموعه شهرداری ها نوع فعالیت با سایر دستگاه های اجرایی متفاوت است، گفت : شهرداری یک نهاد غیردولتی است ؛ رشد و حرکت وبرنامه ریزی در شهرداری بستگی به نبوغ و فعالیت های فرهنگی شهروندان دارد .
جاوید افزود : اگر شهروندان، آگاه تر و به روزتر باشند مسوولان می توانند کارها را زودتر به نتیجه برسانند و برعکس در صورت عدم آگاهی، مشکلات افزوده خواهد شد .
وی تاکید کرد : از این رو این مهم در منطقه و استانها جای خود را یافته و ماهم از رسانه های محلی و استانی به نحو مطلوب حمایت و استفاده می کنیم .
شهرداربیرجند گفت : مطبوعات و رسانه ها ابزار خوبی هستند به شرط اینکه شفاف گویی و انتقاد سازنده و امانت داری را سرلوحه کارهای خود قرار دهند .
وی ادامه داد : نقش تخریبی و عملکرد دستگاه ها را به ناحق زیرسوال بردن و انگیزه های خدمتگزاری را ضعیف جلوه دادن از جمله آفتی است که نقش اصلی اطلاع رسانی را مخدوش می کند .
جاوید تصریح کرد : بی طرفی ومردم داری در مجموعه رسانه های استان خراسان جنوبی وجود دارد و این رسالت درجامعه خیلی موثر و سازنده است .