EN

ثبت 459 واقعه وفات در چهارماهه نخست سال جاری

مدیرعامل سازمان بهشت متقین شهرداری بیرجند گفت: بیشترین علت‌های مرگ‌ومیر بیماری تنفسی، حوادث و سوانح رانندگی، سرطان و سقط جنین بوده که در این میان سقط جنین همواره آمار بالایی داشته است.

مهندس بهدانی صبح امروز در شورای ثبت احوال بیرجند اظهار داشت:  در چهار ماهه نخست سال جاری 459 واقعه وفات در سازمان بهشت متقین شهرستان ثبت شده است.

وی گفت: اختلاف آماری سازمان بهشت متقین با ثبت احوال در واقعه وفات به این دلیل است که موارد فوتی به ویژه تصادفات در شهر مقصد ثبت می‌شود و برای اینکه سازمان خدمات ارائه می‌کند باید آمار فوتی را ثبت داشته باشد.

مدیرعامل سازمان بهشت متقین شهرداری بیرجند با بیان اینکه از این تعداد واقعه فوت  250 نفر مرد و 209 نفر زن است، افزود: عمده مرگ‌ها در نوزادان به علت سقط جنین و نارس بودن بوده است.

بهدانی تصریح کرد: بیشترین گروه سنی فوتی به ترتیب 80 تا 90 سال، 70 تا 80 سال، 60 تا 70 سال و صفر تا 10 سال است.

وی ادامه داد: بیشترین علت‌های مرگ‌ومیر نیز بیماری تنفسی، حوادث و سوانح رانندگی، سرطان و سقط جنین بوده که در این میان سقط جنین همواره آمار بالایی داشته است.