EN

ایجاد ساختار جدید در شهرداری برای رسیدگی به شکایات مردمی

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ در سومین جلسه ویژه رسیدگی به شکایات مردمی که در محل شهرداری بیرجند برگزار شد بر پاسخگویی قانونمند به گزارشها و شکایت مردم و خودداری  از برخورداری احساسی تاکید گردید.

 در این جلسه که با حضور مدیران حراست، بازرسی، مناطق دوگانه، ارتباطات و امور بین الملل، کنترل و نظارت، مطالعات طرح های شهری و مشاور شهرسازی شهرداری برگزار گردید، با عنایت به اینکه بیشترین مراجعه شهروندان به مجموعه شهرسازی می باشد اعلام گردید طبیعی است که بیشترین درخواست نیز از این حوزه باشد اما در عمل تمامی حوزه های مختلف شهرداری در معرض قضاوت مردم قرار دارند.

در این جلسه دغدغه های مهمی از سوی مدیران دوایر مختلف بیان شد و راهکارهایی در راستای  کاهش انتقادات شهروندان مطرح گردید

در این جلسه مقرر گردید بین گزارش های شهروندی و شکایت ها تفاوت ایجاد گردد به گونه ای که گزارشهای مردم خصوصا در حوزه شهرسازی، ابتدا می بایست توسط واحد اجرائیات پیگیری شود.

همچنین  در این جلسه  بر آموزش مداوم کارشناسان و پرسنل شهرسازی تاکید گردید ضمن اینکه اعلام شد با توجه به سختی فراوان کار در حوزه شهرسازی نیاز است پرسنل این بخش به نحو ویژه ای مد نظر قرار گیرند.

لازم به ذکر است این جلسات در جهت اصلاح روند موجود ادامه خواهد داشت.