EN

حضور دکتر جاوید شهردار بیرجند همراه با جمعی از مدیران شهرداری در مراسم هفتمین روز شهید مرتضی بصیری پور

حضور دکتر جاوید شهردار بیرجند همراه با جمعی از مدیران شهرداری در مراسم هفتمین روز شهید مرتضی بصیری  پور اولین شهید مدافع حرم استان در محل مسجد امام حسین (ع)