EN

درنشست علنی شورای اسلامی شهر بیرجند محقق شد:

درنشست علنی شورای اسلامی شهر بیرجند محقق شد:
 200 میلیارد ریال متمم بودجه برای پروژه های عمران شهری بیرجند تصویب شد

شهرداربیرجند گفت : 200 میلیارد ریال متمم بودجه برای احداث و تکمیل پروژه های عمران شهری در نشست علنی شورای اسلامی این شهرتصویب شده است .
به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری بیرجند ؛ مهندس محمدعلی جاوید روز شنبه افزود : با این اعتبار جهش پروژه های زیرساختی درحوزه عمران شهری را رقم خواهد خورد.
وی با تاکید براینکه  این بودجه صرفا جهت پروژه های عمرانی است اظهارداشت: این بودجه برای بهسازی پارک جنگلی، بهسازی خیابان جمهوری اسلامی ، جداسازی آب مورد نیاز فضای سبز ازآب شرب شهری و اصلاح سیستم های آبیاری اختصاص یافته است .
جاوید تصریح کرد: تکمیل ساختمان تفکیک پسماند و خرید دستگاه های مرتبط،احداث بازارچه های محله ای ، تکمیل سالن اجتماعات شهر و ساماندهی کانال مرکزی مهرشهر ازجمله پروژه هایی است که دراین بودجه دیده شده است .
وی تاکید کرد : ارتقاء شاخص های شهری از رویکرد های جدی شورای اسلامی و شهرداری بیرجند است .