EN

در حرکتی خودجوش صورت گرفت: عقب نشینی منازل توسط اهالی عمار

مدیر منطقه یک شهرداری بیرجند گفت: اهالی عمار 29 در حرکتی خودجوش عقب نشینی منازل خود را انجام دادند.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مهندس علیرضا توانا در بازدید از وضعیت خیابان عمار اظهار داشت: یک شهر ایده آل نیاز به شهروندانی مسئولیت پذیر و با انگیزه در مسائل شهری دارد.

وی با اشاره به تاثیر مشارکت شهروندان در شهر اضافه کرد: عدم مقاومت شهروندان در مقابل قانون و انجام اموری مانند عقب نشینی املاک، اثر قابل توجهی در اصلاح معابر شهری و اجرای امور خدماتی و عمرانی توسط شهرداری و سایر نهادها دارد.

وی عنوان کرد: تعامل شهروندان با شهرداری می تواند این نهاد را در تقویت خدمات شهری و پیشبرد اهداف عمرانی یاری رساند.

مدیر منطقه یک ادامه داد: با توجه به درخواست ساکنین مبنی بر تامین برق عمار 29 توسط اداره برق و عدم انجام آن به دلیل نیاز تعدادی از املاک واقع در مسیر به عقب نشینی، جلساتی با اهالی عمار 29 برگزار شد که رضایت این ساکنین کسب شد.

توانا اذعان داشت: عملیات تخریب و عقب نشینی تعداد 3 ملک با کمک نیروهای شهرداری و در حرکتی خودجوش توسط اهالی انجام شد.

وی از اجرای قانون با رضایت اهالی به دور از تنش های اجتماعی خبر داد.

وی یادآور شد: با انجام این امر مشکل مسیر حل شد و ادامه جدول کشی خیابان عمار 29 به زودی انجام می شود تا در پی آن برق محل نیز وصل گردد.