EN

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری خبر داد: اتمام عملیات آسفالت روز بازار غفاری

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری بیرجند گفت: تسطیح، زیرسازی، آماده سازی و آسفالت روز بازار غفاری انجام شد.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مهندس حسن خسروی اظهار داشت: جهت ارائه خدمات بهینه و کسب رضایت کسبه و شهروندان، آسفالت محوطه بازار روز غفاری در دستور کار سازمان قرار گرفت.

وی با اشاره به مراجعات زیاد شهروندان و اهمیت این روز بازار عنوان کرد: با توجه به نیازسنجی انجام شده و با پیگیری سازمان، عملیات آسفالت محوطه بازار روز غفاری با مساحت بیش از 700متر مربع انجام شد.

وی آسفالت روز بازارها را در جلوگیری از انتشار گرد و غبار و آلودگی موثر دانست و یادآور شد: هدف سازمان ایجاد شرایط بهتر برای خرید کردن توسط شهروندان و فعالیت مناسب کسبه در بازارها می باشد.