EN

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری خبر داد/

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری خبر داد/

 پیشرفت فیزیکی 40 درصدی بهسازی کانال الهیه

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بیرجند گفت: پروژه بهسازی کانال الهیه با پیشرفت فیزیکی 40 درصد در حال انجام می باشد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مهندس علیرضا جهاندیده افزود: این پروژه با اعتبار 76 میلیون تومان و به طول 180 متر انجام می شود.

وی هدف از اجرای این پروژه را جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان های الهیه و امیدیه به سمت کانال کبوتر خان دانست.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری در ادامه با اشاره به پروژه های مختلف در زمینه بهسازی و ایمن سازی کانال های سطح شهر از پوشش کانال امام موسی بن جعفر (ع) به طول 40 متر خبر داد .

جهاندیده اعتبار این پروژه را 167 میلیون تومان عنوان کرد.

لازم به ذکر است بهسازی کانالهای سطح شهر علاوه بر بهبود روند هدایت آبهای سطحی به لحاظ منظر شهری نیز کارکرد زیبایی شناسی و ایجاد چشم انداز متفاوت را دارند.