EN

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند دغدغه شورا، خدمت رسانی به شهروندان

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند گفت: دغدغه اصلی اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند، خدمت رسانی به شهر و شهروندان است.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ دکتر ابراهیم تقی زاده افزود: مسئولیت بزرگی به ما محول شده بنابراین با آنچه در توان داریم و با استفاده از تجارب دیگران تلاش می کنیم تا پس از اتمام دوره، حس رضایتمندی وجود داشته باشد.

وی تامین درآمد پایدار برای شهرداری را از اهداف شورای اسلامی شهر و شهرداری بیرجند عنوان کرد و اظهار داشت: بودجه شهرداری بیرجند نسبت به سال گذشته رشد خوبی داشته و امسال بالغ بر 42 درصد افزایش بودجه داشته ایم.

وی با بیان اینکه افزایش بودجه صرفاً ناشی از افزایش عوارض نمی باشد ادامه داد: تعمق برای افزایش درآمد شهرداری صورت گرفته و تلاش داریم با صرفه جویی ، پیگیری مطالبات شهرداری و محقق نمودن بودجه عمرانی به این مهم دست یابیم.

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند با اشاره به تلاش برای احقاق 40 درصد بودجه عمرانی در سال جاری خاطرنشان کرد: طی سالهای اخیر کمتر مشاهده می شود که بتوان در بخش عمرانی این میزان را هزینه نمود.

تقی زاده از حضور اعضای شورای اسلامی شهر در مساجد و جلسات مردمی یاد کرد و گفت: آنچه در جلسات مختلف مطرح شده انجام گردیده و وعده ای که قابلیت تحقق نداشته باشد از طرف اعضای شورا به شهروندان داده نشده است.

وی اذعان داشت: از باب ایجاد خوشحالی آنی، قول بدون عمل نداده ایم.