EN

رمز موفقیت شهرداری ها ارتباط دو سویه با رسانه هاست

شهردار بیرجند گفت: رمز موفقیت شهرداری ها به ویژه شهرداری بیرجند ارتباط دو سویه با رسانه های استانی محلی و کشوری است.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مهندس محمد علی جاوید روز سه شنبه در بازدید از برخی رسانه های استان افزود: ارتباط خوب با رسانه ها به منزله مدیریت افکار عمومی، آگاهی بخشی و ارتقاء فرهنگ شهر نشینی است.
وی اظهار داشت: رسانه ها و روابط عمومی های شهرداری رسالت مشترک در آگاهی سازی و فرهنگ سازی جامعه دارند.
جاوید تصریح کرد: آنچه مسلم است روابط عمومی ها منبع سیار مهم و موثقی برای رسانه ها هستند و درک متقابل میان این دو به توسعه اطلاع رسانی کمک می‌کنند.
اطلاع رسانی اثر گذار و معنا گرا در حوزه شهری یک نیاز
 شهرداری بیرجند اطلاع رسانی اثر گذار و معنا گرا در حوزه شهری را نیاز کنونی جامعه دانست.
جاوید افزود: رسانه ها نیز باید به سمت اطلاع رسانی هدفمند در حوزه شهری در راستای پاسخگویی مطلوب به شهروندان گام بردارند که این حرکت خوشبختانه در بین رسانه های استانی خراسان جنوبی آغاز شده است.
وی ادامه داد: معتقدیم در شهرداری اطلاعات و اخباری وجود دارد که باید به صورت شفاف و علنی به شهروندان منعکس شود و رسانه ها تنها مرجع انتقال اطلاعات هستند.
شهردار بیرجند به نقد رسانه ها اشاره کرد و گفت: شهرداری بیرجند از انتقاد سازنده همراه با راهکار استقبال می کند.
وی افزود: معتقدیم که انتقاد سازنده به شکوفایی جامعه شهری کمک می‌کند.