EN

ساخت المان در کارگاه بازآفرینی شهرداری بیرجند

مسئول موتوری شهرداری بیرجند از ساخت 27 المان شامل قو، لک لک، دعای تحویل سال و باکس گل در کارگاه بازآفرینی شهرداری خبر داد.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، حسن امیرآبادیزاده گفت: با هدف صرفه جویی اقتصادی و شناسایی نیروهای توانمند مجموعه خدمات شهری، کارگاه بازآفرینی از نیمه دوم سال 94 با 7 نیرو شروع به کار نموده است.

وی اظهار داشت: در این کارگاه با مصالح دور ریختنی موجود، پروفیل و آهن آلات بلااستفاده (وسایل مستعملی که قرار بود از طریق مزایده واگذار شود) اقدامات بسیار زیادی در جهت صرفه جویی اقتصادی انجام شده است.

مسئول موتوری اضافه کرد: در راستای مصوبات جلسه زیباسازی نوروز 98، تعداد 200 باکس گل جهت خیابان های محلاتی، 15 خرداد، مدرس و مطهری و 10 قاب عکس از مشاهیر استان ساخته شده است.

امیرآبادیزاده با اشاره به ساخت 15 بوم نقاشی در این کارگاه ادامه داد: بیش از 50 پایه چراغ نیز در کارگاه بازآفرینی شهرداری ساخته شده که 34 مورد برای خیابان غفاری، 12 پایه چراغ برای قلعه و 5 عدد نیز جهت لچکی ابتدای خیابان نارنج توسط نیروهای کارگاه ساخته شده است.

لازم به ذکر است تعداد 57 پایه چراغ در خیابان 15 خرداد و 37 مورد پایه چراغ در خیابان مدرس نیز در آستانه نوروز بازسازی شده اند.