EN

پیشرفت،رفاه و آبادانی شهر سرلوحه اداره پیمان و قراردادهای شهرداری بیرجند

مسئول اداره پیمان وقراردادهای شهرداری بیرجند اظهار داشت: اداره پیمان وقراردادهای شهرداری بیرجند با رعایت مقررات و قوانین در برگزاری مناقصات در راستای پیشرفت ، رفاه و آبادی شهر نسبت به بکارگیری پیمانکاران واجد الشرایط جهت انجام پروژه های پروژه های عمرانی ،خدماتی و غیره اقدام می نماید. که حجم معاملات این شهرداری در سال 1394بیانگر این موضوع می باشد.

 

حدیدی نژاد افزود: .شایان ذکر است این مجموعه مانند گذشته در حال حاضر آمادگی دارد شهرداری های شهرهای استان خراسان جنوبی را جهت بهبود در رعایت قوانین همراهی نموده و تجارب خود را دراختیار آنها قراردهد.

به گفته وی در راستای سهولت در دریافت شرایط مناقصات و مزایدات برای کلیه متقاضیان، سایت مناقصات و مزایدات شهرداری بیرجند به آدرسwww.ets.birjand.ir معرفی میگردد.