EN

سه انتصاب در سومین جلسه شورای مدیران شهرداری بیرجند

سومین جلسه شورای مدیران شهرداری بیرجند در حالی برگزار شد که شهردار بیرجند با بیان خبر سه انتصاب در جلسه حضور پیدا کرد.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مهندس محمد علی جاوید در جمع مدیران شهری گفت: تعهد و مسئولیت ایجاب می کند که برای خدمت گذاری شایسته به شهروندان از هیچ کوششی فروگذار نکرده و با تلاش و همدلی مسئولانه در ارائه خدمات شایسته برای شهر و ساکنین آن گام برداریم.

وی افزود: مدیران مناطق، سازمانها و دوایر شهرداری تلاش و اهتمام خود را در خدمات رسانی مطلوب به شهروندان بکار گرفته و گزارش اقدامات انجام شده در واحدهای مربوطه را ارائه نمایند.

وی با اشاره به اهمیت رضایت شهروندان از عملکرد مدیران شهری اظهار داشت: باید با تعامل و وحدت رویه نسبت به پیشبرد امور و انجام پروژه های عمرانی در سطح شهر اقدام گردد.

لازم به ذکر است شهردار بیرجند با اشاره به سوابق کاری، ریاست حوزه شهردار ، سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجندرا معرفی نمود.

هم چنین در این جلسه ناصر کارشناس هماهنگی دفتر شهردار نیز منصوب گردید.

گفتنی است در پایان این جلسه مدیران شهرداری بیرجند به بیان گزارش عملکرد مجموعه های تحت مدیریتی خود پرداختند.