EN

شهرداری نیازمند حمایت جدی دستگاه قضایی

شهردار بیرجند گفت: شهرداری نیازمند نگاه و حمایت جدی دستگاه قضایی است.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، مهندس محمد علی جاوید روز سه شنبه در دیدار با رئیس کل  دادگستری خراسان جنوبی افزود: حوزه مدیریت شهری حوزه ای گسترده با وظایف متعدد است که کوتاهی این مجموعه می تواند آسیب های زیادی به شهر و شهروندان  برساند.

وی اظهار داشت: دستگاه قضا در جامعه از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار است و این مجموعه موجب ایجاد آرامش و آسایش در جامعه می‌باشد.

جاوید با اشاره به اینکه حمایت از حقوق شهروندی باید از اولویت های شهرداری باشد عنوان کرد: شهرداری دستگاهی است که در شهر خدمات زیادی ارائه می دهد و از دستگاههای اجرایی انتظار می رود ما را حمایت کنند تا در این بستر امن و آرام با رضایت شهروندان پروژه های شهری را به ثمر برسانیم .

صیفی ؛ رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی نیز در این دیدار گفت: شهرداری در تمامی امور شهر دخیل است و پیشبرد امور با محدودیت منابع مالی و انسانی، مدیریتی قوی را می طلبد.