EN

شهردار بیرجند سوگند یاد کرد

شهردار بیرجند در نشست علنی شورای اسلامی این شهر سوگند یاد کرد.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، مهندس محمد علی جاوید روز شنبه افزود: با تمام توان و بهره گیری از ظرفیت های موجود در جهت ارتقاء شاخص های شهری بیرجند تلاش خواهیم کرد.

وی با توجه به فضای حاکم بر شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که دوره 4 ساله ی خوبی در همه ی زمینه ها برای شکوفایی شهر بیرجند رقم خواهد خورد.

متن سوگند نامه شهردار بیرجند بدین شرح است:

بسم ا… الرحمن الرحیم

سوگند نامه

اکنون که افتخار خدمتگزاری به مردم عزیز ایران در شهرداری برای من فراهم شده است، در برابر قرآن مجید سوگند یاد می کنم که با توکل و استعانت از خداوند متعال، همه توان، تدبیر و تلاش خود را برای انجام وظایف محوله در چارچوب قوانین و مقررات به کار گیرم و رضایت خدای متعال را مدنظر قرار داده و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانم و همواره وجدان کاری، امانتداری، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و احترام به حقوق شهروندان را سرلوحه گفتار و رفتار خود قرار دهم و به منظور ارائه خدمات کیفی تر به مردم و انجام هرچه شایسته تر وظایف و مسئولیت های محوله از طریق تقویت خلاقیت، ابتکار و افزایش مداوم دانش و مهارت های انسانی، ادراکی و فنی و رعایت ارزش های اخلاقی، سازمانی و سلامت اداری خود را مقید به اجرای منشور اخلاقی و اداری ذیل دانسته و به آن پایبند باشم.

     محمد علی جاوید

      شهردار بیرجند