EN

شهردار بیرجند: گره گشای درخواست شهروندان بیرجند در حوزه شهری هستیم

شهردار بیرجند گفت: با برگزاری ملاقات های مردمی، درخواست های شهروندان در حوزه شهری بیرجند پیگیری و گره گشایی می شود.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، مهندس محمدعلی جاوید روز دوشنبه در نخستین ملاقات عمومی با شهروندان در نمازخانه شهرداری بیرجند افزود: تلاش می شود که هیچ یک از مراجعه کنندگان ناراضی برنگردند.

وی اظهار داشت: تمامی مدیران حوزه شهری همکاری لازم برای رفع مشکل مطرح شده توسط شهروندان را دارند و در این راستا دلسوزانه به پیشنهادات ارباب رجوع توجه کرده و راهکاری ارائه می دهند.

شهردار بیرجند گفت: در این نشست برخی مدیران حوزه شهری حضور داشتند که با همفکری آنان و حتی تماس با فرماندار، راهکارهایی اندیشیده شده است.

وی افزود: بیشتر مشکلات در حوزه شهرسازی، عمرانی و خدمات شهری به موانع پیش روی توسعه همگون شهری مربوط می شود.

جاوید بیان کرد: برخی از مراجعه کنندگان به نمایندگی بخشی از اهالی یک محل یا گروهی از افراد در این ملاقات حضور یافته و حل مشکلات این فرد به منزله حل مشکل یک محله یا گروه است.

وی تاکید کرد: حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری بیرجند به خوبی فعالیت کرده و مسایل مطرح شده در این ملاقات را بررسی کرده و راهکاری نیز ارائه دادند.

در نخستین ملاقات عمومی شهردار بیرجند با شهروندان، درخواست 20 شهروند بررسی شد.